• Milešov

Milešov byl domov můj

Základem je soukromá kronika Jana Vály, hojně doplněná kronikářem Aloisem Hejrou. František Šťastný

Rukopisný originál této kroniky sepsané Janem Válou měl 184. stran textu, byl doplněn obrázky, takže se nejednalo o oficiální kroniku obce Milešova. Tuto kroniku svěřil do opatrování Františku Květovi z Milešova čp. 17. se kterým se potkával každou neděli při bohoslužbě v lašovickém kostelíku. V roce 1980, kdy ještě originální „Válova kronika“ u Květů „Šourků“v čp. 17. existovala, František Květ ji na několik týdnů půjčil kronikáři Aloisu Hejrovi, který ji doslovně opsal a doplnil dalšími údaji, takže Hejrův rukopis, který zde opisuji má 294 stran.

Opisuji doslovně, bez oprav případných chyb, při zachování původního slovosledu, a původního pravopisu, tak jak byla tato kronika v originálu napsána. Část, obsahující obrázky asi 36 stran rukopisu, opisuji z fotografií, které pořídil p. Ladislav Zborník ještě v době, kdy byla originální Válova Kronika u Květů, za což mu touto cestou děkuji, jakož i Miloslavu Orlickému, Pavlu Květovi, Janu Máchovi, Lence Hemerlové, Josefu Hemerlovi, Marii Hýnarové, starostovi obce Jiřímu Vokrouhlíkovi za zapůjčení historických fotografií a mnoha dalším, kteří svými vzpomínkami do této knihy přispěli. Svá doplnění píši vždy, tímto typem písma Monotype Corsiva a přidávám u krátkých doplnění svoje iniciály ŠF u delších celé jméno.

To co doplnil kronikář p. Hejra Alois je psáno kurzivou a v závorkách, tak jak je to v jeho opisu. Bez závorek je jeho závěrečná část. Autor opisu Šťastný František.

Tuto kroniku sepsal pro své rodáky Vála Jan, narozený v Milešově čp. 8 – 10/VII 1873. Velmi mi byli nápomocni svými radami a pamětmi p. Antonín Květ z čp. 82, bývalý kronikář, dnes již zemřelý a Anna Kolková čp. 3 z Milešova. Mimo to, bylo mi laskavě dovoleno p. řídícím učitelem Jaroslavem Kohoutem nahlédnouti i do kroniky školní. Opatření různých starých dat a zpráv dostalo se mi výtahem ze zemských desek v Praze a z archivu na Orlíku n/Vlt.

Všem těmto jmenovaným, kdož mi byli v těchto pamětech nápomocni, patří můj nejvřelejší dík!

Kniha o Milešově a okolí od Františka Šťastného


pdfKe stažení ZDE...Vytisknout E-mail

Petr Sirotek

Petr Sirotek

Také mě najdete na: Zonerama

Copyright © 2008 - 2017 Petr Sirotek
Publikování, nebo šíření fotografií z webu klucenice.cz, je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.